Impressum

Brüggemann­Alcohol Heil­bronn GmbH
Salz­straße 129
74076 Heil­bronn

Tel.: +49 (0)7131 15 75 - 0
Fax: +49 (0)7131 15 75 -25 -111
E-Mail: alco­hol (at) ­brueg­ge­mann.com
Internet: www.brueg­ge­man­nal­cohol.com

Geschäfts­füh­rung: Timo Fried­rich

Regis­ter­ge­richt: Stutt­gart
Eintra­gungs­nummer: HRB 730043
UST.-ID.-Nr.: DE265824768 

Bitte beachten Sie: Wir verkaufen nur an gewerb­liche Kunden, nicht an Privat­per­sonen!

Konzept, Gestal­tung, Reali­sie­rung:
die wegmeister gmbh
Hall­straße 25
70376 Stutt­gart
www.die-wegmeister.com

Redak­tion:
Birke und Partner GmbH
Marie-Curie-Str. 1
91052 Erlangen
www.birke.de

Foto­grafie:
Fabian Birke
Marie-Curie-Str. 1
91052 Erlangen
www.fabi­an­birke.de

Bild­ma­te­rial:
L. Brüg­ge­mann GmbH & Co. KG